Esona sisombululo silungileyo sokuchama ebhedini

Ubudala obuqikelelwayo bokuba abantwana bome ebusuku yiminyaka emi-5, kodwa nasemva kweminyaka eyi-10, umntwana omnye kwabalishumi uya kumanzisa ibhedi.Ngoko le yingxaki exhaphake kakhulu kwiintsapho, kodwa ayikuthinteli ukuchamela ebhedini ekubeni kube buhlungu kakhulu ebantwaneni nakubazali babo.Nazi ezinye zeendlela ezilungileyo zokujongana nayo.

Abanye abantwana bafuna nje ixesha elide lokulawula ixesha lobusuku.Khumbula, eli asilotyala lamntu—kubaluleke kakhulu ukuvumela abantwana bakho bazive bekhululekile kwaye ungaze ubenze bazive betyhola.

  • Qinisekisa ukuba uye kwindlu yangasese ngaphambi kokuba ulale.
  • Sebenzisa iBaron underpad ukunciphisa uxinzelelo
  • Khuthaza umntwana wakho ukuba asele amanzi aneleyo emini kunokuthintela amanzi ngaphambi kokuba alale, oko kuyafaneleka.

Kungakhathaliseki ukuba ziziphi izicombululo ozizamayo kubantwana bakho, khumbula ukuba phantse bonke abantwana baya kuyeka ukuchamela ebhedini ebudeni bokufikisa.Ngoko hlala unethemba!